Make your own free website on Tripod.com
 

Nissum Fjord

Der er 500 m ned til Nissum Fjord med havn, fiskerhuse og et rigt fugleliv. Området er udlagt som vildtreservat, og der er mange forskellige ynglefugle og desuden masser af trækfugle om foråret og efteråret.

[Tilbage]

Tilbage